Recevez la lettre régionale

Biz kimiz ?

Osiris, 1999 yılında Marsilyada kurulup sürgüne gidenlerin uğradığı politik şiddet ve işkence kurbanlarını tedavi eden bir sağlık merkezidir.
Derneğin amacı, şiddetli travmaya maruz kalan kişileri kabul edip dinleyerek, travma nedeniyle oluşan acılarını terapötik tedavi bilimi ile sağlıgına kavuşturmaktır.

Tedavi ziyaretleri ücretsiz olup randevu ile kabul edilirler.
Herhangi bir yurttaşlık belgesi aranmaz. Osiris, devletle hiçbir bağlantısı olmayan bir dernektir.
Tedavi ziyaretlerini kişisel, eş veya tüm aile fertleri ile gurup halinde teklif eder. Görüşmeler, hastanın arzu ettiği dilde, derneğin imkanları dahilinde ve profesyonel çevirmenler eşliğinde yapılır.
Derneğin elemanları, kanunun öngördüğü meslek sırrına sadık kalırlar.
Dernek, hastalarını disiplinli bir yaklaşımla, çevirmenler, bir kinesiterapöt (el yardımıyla), bir psikiyatr (ruh doktoru), ve tecrübeli psikologlar (ruh bilimci) vasıtasıyla kabul eder.

Bize ulaşmak için :
Julia Masson
Osiris
10, Boulevard Cassini
13004 Marseille
Tél. : 04.91.91.89.73.
Fax : 09.89 58.93.15
Email : coordination@centreosiris.org

Ulaşım imkanları :
Otobüs numaraları :
Metro :