Recevez la lettre régionale

معرفی / ما که هستیم ؟

0siris مرکزی تخصصی جهت درمان مهاجرین قربانی شکنجه و خشونت سیاسی می باشد که در سال ۱۹۹۹در مارسی تاسیس شده است.

این مرکز جایگاهی ست برای پذیرا بودن و گوش فرادادن به دردها و رنجها و حمایت درمانی از افرادی که دچار ضربه و شوک شدیدی شده اند.

مشاوره های درمانی در این مرکز رایگان بوده و پس از یک قرار ملاقات بدون هیچ گونه شرایط اداری صورت میگیرد. این انجمن به دولت هیچگونه وابستگی ندارد.

در این انجمن انواع مشاوره درمانی مانند مشاوره انفرادی، زناشویی، خانوادگی و یا گروهی انجام می گیرد. مشاوره تا حد امکان به زبان درخواستی افراد تحت درمان و با حضور مترجمان حرفه ای صورت می پذیرد.

مجموعه افرادی که در این مرکز کار می کنند ملزم به نگهداری اسرار شغلی هستند. این مجموعه شامل یک مسئول پذیرش،چند مترجم، یک فیزیوتراپ، یک روانپزشک و چند روانشناس بالینی می باشد.

برای تماس با ما :

Julia Masson
Osiris
10, Boulevard Cassini
13004 Marseille
Tél. : 04.91.91.89.73.
Fax : 09.89.58.93.15.
Email : soin@centreosiris.org

Accès
Bus : ligne 81 - arrêt Cassini
Métro : ligne M1 - arrêt Cinq Avenues Longchamp
Tramway : ligne T2 - arrêt Cinq Avenues Longchamp